NISAP CZ s.r.o.

NISAP CZ s.r.o.
naše slovo vždycky platí... 

Vítejte na našich stránkách!

Dovolte, abych jménem vedení společnosti představil firmu NISAP CZ s.r.o., jejíž současná podoba je společným projektem společnosti ARIMEX TRADE s.r.o.  a mým. 

Naším cílem je poskytovat co nejlepší a profesionální služby v oblasti agrárního velkoobchodu.  Za všech okolností dodržíme dané slovo, ke každému máme osobní – lidský přístup, snažíme se o maximální výkupní ceny a prvotřídní servis při expedici zboží. Jsme solventní společností, a v případě zájmu jsme schopni pomoci i s poskytováním záloh na budoucí úrodu zemědělské prvovýrobě.

Naši činnost tvoří zejména export komodit do evropských států, import krmných komponentů, a rovněž se věnujeme investicím do zemědělských komodit.

Působíme regionálně (Liberecký kraj a část Ústeckého kraje), kde mimo obchodu poskytujeme i posklizňové služby, dále pak plošně v České republice, zejména tam, kde máme dlouholeté obchodní, osobní a lidské vazby.

Vytvořený zisk chceme v budoucnu investovat zejména do obnovy technologií, rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb, a to především ve středisku Hrádek nad Nisou.

Mým osobním cílem je to, aby obchod přinášel všem stranám spokojenost (dodavatelé, skladovatelé komodit, odběratelé, dopravci, zaměstnanci a společníci) a nebyl provázen zbytečným stresem. 

Těšíme se na případnou spolupráci...

S pozdravem Libor Pěkný

Naše činnosti:

 

Historie společnosti:

Zobchodovaný objem – 2016 (činnost zahájena v celorepublikovém rozsahu od 1.9.2016):

 • 75.880 tun = rostlinné produkty
 • 12.245 tun = krmiva
 • 1.931 tun = hnojiva 

Management společnosti:

 • Bc. Libor Pěkný, jednatel a ředitel společnosti
 • sl. Petra Vohnoutová, DiS., vedoucí provozního oddělení
 • Ing. Jana Kacerovská, vedoucí oddělení logistiky

Podporuje:

 • Člověk v tísni https://www.clovekvtisni.cz
 • Dobrý anděl https://www.dobryandel.cz/
 • Pomáhej srdcem http://pomahejsrdcem.cz

Úvěrové linky:

 • Erste bank, a.s.
 • Komerční banka, a.s.

Členství:

 • Spolek pro komodity a krmiva ČR
 • Sekce rostlinné výroby SKK

Naši zákazníci:

 • Zemědělská družstva 
 • Soukromně hospodařící zemědělci
 • Obchodní společnosti

 

Vývoj obratu a zisku společnosti:

rok obrat zisk poznámka
2011 908 -978  
2012 1 700 -855  
2013 2 100 -583  
2014 7 900 22  
2015 29 400 356  
2016 262 646 3 288 k 31.10.2016

 

 

 

© 2015-2020 www.nisap.cz | webdesign eLoading